Tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân , vì dân

 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

-Nhân dân có quyền làm chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội; bầu ra quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất thể hiện quyền tối cao của nhân dân.

-Nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước, dân có quyền bãi miễn những ĐBQH và đại biểu HĐND không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

chuong-6-tu-tuong-ho-chi-minh
Chương 6 tư tưởng Hồ Chí Minh

-Trong Nhà nước của dân, dân được hưởng mọi quyền dân chủ. Nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, để nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình.

Quyền của nhân dân phải được đặt ở vị trí tối thượng.

Xem tại đây .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *