Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội .

Tiến lên CNXH ở VN phù hợp với quy luật tiến hóa trong quá trình phát triển của XH loài người.

– Tiến lên CNXH ở VN phù hợp với mục tiêu của CMVN, khát vọng của toàn DT: độc lập, tự do, hạnh phúc.

– Từ thực tiễn lịch sử cho thấy, chỉ có CNXH mới có thể đảm bảo vững chắc, trọn vẹn cho độc lập dân tộc.

chuong-3-tu-tuong-ho-chi-minh
Chương 3 tư tưởng Hồ CHí Minh

“Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại,

đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc

và nguồn gốc, sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường ngăn cản những người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau”.

Xem tại đây .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *